Υπογράφηκε Πρόγραμμα Τριμερούς Αμυντικής Συνεργασίας Κύπρου, Ελλάδας, Ιορδανίας

Υπογράφηκε Πρόγραμμα Τριμερούς Αμυντικής Συνεργασίας Κύπρου, Ελλάδας, Ιορδανίας