Τι λέει η Υπ. Δικαιοσύνης για την απόσπαση της Αθηνάς Δημητρίου στην Ελεγκτική Υπηρεσία

Τι λέει η Υπ. Δικαιοσύνης για την απόσπαση της Αθηνάς Δημητρίου στην Ελεγκτική Υπηρεσία