Πολύ καλή η απόδοση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας όσον αφορά στην παραγωγικότητα, λένε στελέχη του IDI

Πολύ καλή η απόδοση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας όσον αφορά στην παραγωγικότητα, λένε στελέχη του IDI