Ντουζαρίκ: Ουδέν νεώτερον για τριήμερη συνάντηση στη Νέα Υόρκη

Ντουζαρίκ: Ουδέν νεώτερον για τριήμερη συνάντηση στη Νέα Υόρκη