Η Βουλή στηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες για αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Η Βουλή στηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες για αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης