Βουλή: Ψήφισε νόμο για διαφορετική τιμολόγηση νερού για πυρόσβεση και παγετοπροστασία

Βουλή: Ψήφισε νόμο για διαφορετική τιμολόγηση νερού για πυρόσβεση και παγετοπροστασία