Κλείνουν δρόμοι στην Παλιά Λευκωσία για αντιπλημμυρικές εργασίες