«Χρυσό» για Μαχαλεκκίδη στους ΑΜΚΕ

«Χρυσό» για Μαχαλεκκίδη στους ΑΜΚΕ