Νοσηλευόταν στο νοσ. Λεμεσού και εξαφανίστηκε (Φωτογραφία)