Άλλοι 10.000 δικαιούχοι για φθηνότερο ρεύμα από την ΑΗΚ

Τρίτη, 3/10/2023 - 14:40
Μικρογραφία

Απόφαση για διεύρυνση των δικαιούχων της ειδικής διατίμησης 08 στην ηλεκτροδότηση κατά δέκα χιλιάδες έλαβε ο Υπουργός Ενέργειας, κ. Γιώργος Παπαναστασίου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή ALPHA Ενημέρωση η Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, κ. Χριστίνα Παπαδοπούλου, οι οκτώ κατηγορίες που υπήρχαν μέχρι πρότινος, αυξάνονται σε δεκαοκτώ. 

Συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνονται πλέον: 

 • Οι λήπτες της ειδικής χορηγίας σε τυφλούς από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναοηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
 • Παθόντες που είναι δικαιούχοι ειδικής μηνιαίας σύνταξης από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων, τα στοιχεία των οποίων θα λαμβάνονται σε συνεχή βάση από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων που λειτουργεί με βάση τις πρόνοιες του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου.
 • Οι νεφροπαθείς περιτοναϊκής κάθαρσης τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον ΟΑΥ.
 • Τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον ΟΑΥ.
 • Τα άτομα με ενεργή Μεγαλακρία τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον ΟΑΥ.
 • Τα άτομα με ενεργή νόσο Cushing τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον ΟΑΥ.
 • Τα άτομα με ενεργό Φαιοχρωμοκύττωμα τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον ΟΑΥ.
 • Τα άτομα με αυτόνομη διαβητική νευροπάθεια τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον ΟΑΥ. 
 • Οι ασθενείς με μόνιμη τραχειοστομία τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον ΟΑΥ.
 • Οι ασθενείς με πρωτοπαθή ή μετασταστικό όγκο Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός) τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον ΟΑΥ. 

Μέχρι στιγμής δικαιούχοι ήταν όσοι ανήκαν στις εξής κατηγορίες: 

 • Πολύτεκνη ή πενταμελής οικογένεια που παίρνει Επίδομα Τέκνου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω και με ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι €51.258. Το εισοδηματικό κριτήριο των €51.258 για το ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κλιμακωτά κατά €5.126 για κάθε πρόσθετο παιδί πέραν των τεσσάρων.
 • Λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 • Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 • Λήπτες επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 • Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  
 • Αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς οι οποίοι λαμβάνουν Επίδομα Διακίνησης από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 •  Άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση (κατά πλάκα σκλήρυνση) που είναι εγγεγραμμένα μέλη στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης. 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αιτηθούν τη συμπερίληψή τους στην ειδική διατίμηση.

Χριστίνα Παπαδοπούλου - Εκπρόσωπος Τύπου ΑΗΚ
«Όλοι οι δικαιούχοι πλέον είναι κατηχωρημένοι στην κεντρική αποθήκη πληροφοριών του κράτους. Ορισμένοι καθορίζονται από το Υφυπουργείο Πρόνοιας και ορισμένοι από τον ΟΑΥ. Η ΑΗΚ μπαίνοντας στο σύστημα, όταν δει ότι ο αριθμός ταυτότητας του συγκεκριμένου πελάτη που της ζητά να μπει στη συγκεκριμένη διατίμηση, είναι δικαούχος, αμέσως θα μπει στη διατίμηση, αφού βέβαια ζητήσει ο πελάτης να ενταχθεί.»

Σημειώνεται ότι η σχετική απόφαση έχει ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2023.