Η Ρωσία αναβάλλει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά

Η Ρωσία αναβάλλει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά